شرکت واگن آسا یدک

تولید کننده

قطعات واگن در کشور

واگن آسا یدک به عنوان اولین مجموعه تولیدی قطعات انواع واگن های باری و مسافری در شرق کشور ، توانسته است با رسیدن به بیشترین میزان ظرفیت تولید در سال ۱۴۰۰ به رتبه اول واحد تولیدی صعنتی نمونه کشوری نائل آید

  • رینگ
  • محور
  • فلنج
  • بانداژ

توانمندی ما

در کارخانه واگن آسا یدک

رویدادها و پروژه ها

پروژه های جدید

 

سخن مدیرعامل

۶۰

نفر نیروی کار